Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna inar

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna inar

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna inar