Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ilmuti

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ilmuti

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ilmuti