Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ilme

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ilme

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ilme