Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ila

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ila

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ila