Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ikaldama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ikaldama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ikaldama