Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna iidne

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna iidne

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna iidne