Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna igand

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna igand

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna igand