Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna huvi

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna huvi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna huvi