Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna huupi

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna huupi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna huupi