Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna huugama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna huugama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna huugama