Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hurm

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hurm

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hurm