Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hunnitu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hunnitu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hunnitu