Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna huljuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna huljuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna huljuma