Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna huilgama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna huilgama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna huilgama