Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna huikama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna huikama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna huikama