Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hoovama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hoovama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hoovama