Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hoop

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hoop

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hoop