Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hoius

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hoius

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hoius