Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hetk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hetk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hetk