Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna heljuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna heljuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna heljuma