Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna helde

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna helde

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna helde