Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna helama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna helama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna helama