Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna harras

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna harras

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna harras