Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hangeldama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hangeldama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hangeldama