Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna haja(küla)

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna haja(küla)

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna haja(küla)