Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna haarama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna haarama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna haarama