Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna häil

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1199

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna häil

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna häil