Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hääl

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1211

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hääl

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hääl