Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hüvitama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hüvitama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hüvitama