Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hüve

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hüve

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hüve