Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hüüp

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hüüp

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hüüp