Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hƵikama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hƵikama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hƵikama