Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hƵƵgama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hƵƵgama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hƵƵgama