Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna härisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna härisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna härisema