Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hämmastuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hämmastuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hämmastuma