Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hälbima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hälbima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hälbima