Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna hääldama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna hääldama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna hääldama