Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ettur

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ettur

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ettur