Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna etlema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna etlema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna etlema