Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ese

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ese

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ese