Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna erk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna erk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna erk