Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna eriti

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna eriti

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna eriti