Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ennustama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ennustama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ennustama