Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna enne

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna enne

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna enne