Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ennäe

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ennäe

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ennäe