Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ehe

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ehe

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ehe