Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna eeldama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna eeldama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna eeldama