Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ebamäärane

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ebamäärane

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ebamäärane