Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna avameelne

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna avameelne

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna avameelne