Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna aun

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna aun

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna aun